ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞLAR

ÖTV muafiyetinden yararlanarak Nissan sahibi olmak için; tüm koşullara, temin edilmesi gereken belgelere ve süreç ile ilgili yasal mevzuat detaylarına Nissan Yetkili Satıcılarından ulaşabilirsiniz.

ÖTV muafiyeti yalnızca engelli bireylerin yararlanabileceği bir haktır. ÖTV indirimden faydanlanmak için engel türüne bakılmaksızın engel yüzdesinin %90 ve fazlası olma koşulu aranmaktadır. %40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip bireyler de ilgili koşulları sağlayarak ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.11.2020 tarihinde, 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ kapsamında, 1.1.2021 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 450.500 TL’ nin altında olması gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirebileceğiniz modellerimize ve ayrıntılı bilgiye Nissan Yetkili Satıcılarından ulaşabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında uygulanan istisnadan yararlanılma hakkı vardır.

Engellilik derecesi %90’ın altında olanların taşıt alımlarında istisna yararlanmaları için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul veya engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.

Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.